Pogoji uporabe

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI WWW.ZELENA-GRADNJA.SI

 

Dobro došli!

Preden začnete uporabljati spletno stran www.zelena-gradnja.si, se seznanite s pogoji uporabe, da bi se izognili nadaljnjim nesporazumom in posledicam.

Štejemo, da boste pri prvem obisku naše spletne strani v celoti in v vsakem trenutku seznanjeni s temi pogoji ter jih v celoti razumete in sprejmete.

Tukaj imate na voljo pogoje uporabe, naročanja in prodaje blaga in storitev, plačila, dostave in vračila ter blaga in storitev, ki jih lahko naročite po spletni strani www.zelena-gradnja.si.

Med uporabo spletne strani je treba upoštevati vse veljavne zakone Republike Hrvaške.

Pogoji uporabe veljajo za ponudbo podjetja Zelena gradnja d.o.o., ki je dobavitelj blaga in storitev (v nadaljnjem besedilu “prodajalec”) in naročnika zgoraj navedenih izdelkov / storitev (v nadaljnjem besedilu “kupec”), ki je lahko katera koli odrasla oseba.

Kupec si na spletni strani www.zelena-gradnja.si lahko ogleda vse izdelke in storitve, ki so v ponudbi na straneh Prodajalca.

Z nakupom katerega koli izdelka Zelena gradnja d.o.o. se šteje, da je kupec prebral, razumel in sprejel pogoje uporabe spletne strani www.zelena-gradnja.si.
Spletna stran www.zelena-gradnja.si, v lasništvu podjetja Zelena gradnja d.o.o., OIB: 66915477681, Koprivnička 6, 42000 Varaždin.

Vsi pogoji poslovanja ali prodaje veljajo za kupce s prebivališčem na ozemlju Republike Hrvaške. Vsi Kupci s prebivališčem zunaj Republike Hrvaške morajo to omeniti v ponudbi na info@zelena-gradnja.si

NAROČANJE IZDELKA

Vsi izdelki na spletni strani se lahko naročijo takoj ko Prodajalec da ponudbo na povpraševanje Kupca, po telefonu na številko 095 330 3930 (dlovni dan od 08 – 16 h) , ter po e-pošti na info@zelena-gradnja.si.

Šteje se, da je blago naročeno, ko Kupec vplača celoten znesek predračuna, ki ga je dobil po e-pošti.

Če Zelena gradnja d.o.o. ne bo mogla dostaviti nobenega naročenega izdelka, se bo oglasila kupcu po telefonu ali po elektronski pošti in ponudila nadomestni izdelek in / ali ponudila možnost preklica naročenega izdelka.

Naročeno blago bo dostavljeno v roku, ki ste ga dobili v Vaši ponudbi po e-pošti. V primeru kakršnih koli sprememb glede roka dostave, bomo obvestili Kupca po e-pošti, ki potem lahko prekliče naročilo ali dobi nazaj vplačana sredstva.

Za kakršna koli vprašanja ali nasvet pri izbiri izdelka / storitev, lahko nas kontaktirate na info@zelena-gradnja.si

NAROČANJE STORITEV

Za ponudbo storitev Projektiranje in dizajn ter Oceno prihrankov povprašajte na info@zelena-gradnja.si ali po spletnem obrazcu, ki se nahaja na Kontakt meniju spletne strani.

Ko Kupec pošlje povprašanje, sledi svetovanje in dogovor s Prodajalcem, ki mu šele potem odda posebno ponudbo, po kateri se lahko naročijo storitve.

CENE

Vse predložene cene so maloprodajne cene z vključenim DDV-jem, ter vračunanimi gotovinskimi in akcijskimi popusti. Cene so v kunah. V primeru spremembe cen, bo vso pred tem naročeno blago izporučeno po cenah, veljavnih pred izdelavo predračuna. Opcija predračuna je 14 dni.

PLAČILO

Plačati je možno samo na en način:

Plačilnim nalogom – najenostavnejše po e-bančništvu neposredno iz vašega doma, ter z virmanom ali s splošno položnico na podlagi predračuna, z opcijo 5 dni.

Podatki za plačilo:

ZELENA GRADNJA d.o.o. Koprivnička 6b, 42 000 Varaždin,
Namen: Plačilo po predračunu
IBAN: HR1623400091110581459
Referenca: Številko s predračuna dobite po e-pošti

Znesek: Znesek na ponudbi, ki jo dobite po e-pošti

DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA

Zelena gradnja d.o.o. se obvezuje, da bo dostavila vse naročene izdelke v roku glede na ponudbo, ki ste jo sprejeli po e-pošti. V primeru da Zelena gradnja d.o.o. ne bo mogla dostaviti katerega koli izmed naročenih izdelkov, kontaktirala bo kupca blaga po telefonu ali e-pošti glede naročila nadomestnega izdelka ali odpovedi naročenega izdelka. Vsi ostali naročeni izdelki bodo dostavljeni.

Dostava blaga ni vračunana v maloprodajno ceno izdelka. Točno ceno dostave blaga bomo sporočili kupcu prvi delovni dan od dne naročila in bo vključena v ponudbo, ki boste jo v tem obdobju dobili na vaš e-naslov.  Ceno dostave blaga izračunamo glede na težo, prostornino in kilometražo dostave. Blago se dostavlja iz Varaždina, Hrvaška.

Za naročeno in plačano blago kupec lahko organizira lasten prevoz. Naslov skladišča, v katerem se nahaja blago in termin za prevzem blaga lahko dogovori po e-pošti info@zelena-gradnja.si

Zelena gradnja d.o.o. ima sklenjeno pogodbo o prevozu blaga z več dostavnih podjetij, ki bodo plačano blago dostavili na vaše prebivališče v roku 14 delovnih dni.

Vsi predmeti bodo zapakirani in na ta način zavarovani pred kakršnimi koli poškodbami med prevozom. Del blaga je zapakiral proizvajalec in se nahaja na paletah, čigava velikost ustreza izdelku.

Vsak kupec je pri prevzemu dolžen pregledati blago in mogoče poškodbe  prijaviti osebi, ki je dostavila blago, oziroma zavrniti poškodovane izdelke. Kupec je pri prevzemu blaga obvezen podpisati odpravnico, ki jo služba za dostavo šteje kot potrdilo o prevzemu.

Kupec prevzema dostavljeno blago na vhodu v stanovanjski/poslovni objekt. Dostavljalec je dolžen dostaviti blago do vhoda v stanovanjski/poslovni objekt, oziroma do mesta, ki je dostopno dostavnemu vozilu, ampak ni dolžen nositi blago na nadstropje, na katerem se kupec nahaja.

Dostavljalec bo dobil številko vašega mobilnega telefona, ki ste nam ga pustili med naročilom, tako da bomo prepričani, da bo blago zagotovo prišlo na vaš naslov ko boste doma.

V primeru zamud pri dostavi zaradi nepredvidenih situacij, na katere ne moremo vplivati, (prodani izdelki, zamude pri dostavi itd.) Zelena gradnja d.o.o. se obvezuje, da bo v najkrajšem možnem času poslala nadomestni izdelek in ne prevzame odgovornosti za “predvideno tveganje”.

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA

Kupec je pri sprejemu blaga dolžen preveriti vsebino pošiljke in vse dele, ki so omenjeni v specifikaciji proizvajalca. Prosimo, da nas čim prej obvestite o kakršnih koli manjkljivosti ali poškodb, najkasneje v roku 24 ur od dostave. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali!

Če blaga ne boste dobili v dogovorjenem roku, obvestite nas čim prej po e-pošti na info@zelena-gradnja.si ali po telefonu na 095 330 3930.

Prosimo, da pri reklamaciji izpolnite tisti obrazec:

  • Številka Vaše ponudbe, ki ste jo dobili po e-pošti
  • Ulica, v katero naj bi blago bilo dostavljeno
  • Termin dostave
  • Seznam manjkajočih artiklov ali
  • V primeru poškodovanih artiklov fotografijo poškodb
  • Vaš telefonska številka

Če Zelena gradnja d.o.o. ne bo mogla dostaviti blaga, vrnemo stroške vračila in vrednosti blaga, ki ga več ne moremo dostaviti. Odgovor na Vaš ugovor boste dobili v pisni obliki najdlje 15 dni od sprejema ugovora.

OPOMBA: Pravico do reklamacije imate samo s priloženim računom. Ob vsakem izdelku se izda Garancijski list, v katerem je omenjen rok garancije.

Če se blago vrača zaradi napake, ki jo ni naredil Prodajalec, Zelena gradnja d.o.o. ne prevzame odgovornosti na „predvideno tveganje “ ter se obvezuje poslati nadomestni izdelek v najkrajšem možnem roku. To velja v primeru,:

  • Da je dostavljeno nenaročeno blago,
  • Da je na dostavljenem blagu napaka ali poškodba, ki ni nastala med transportom,
  • Poškodovani izdelki v dostavi v distribucijskem centru partnerja, ki je isti izdelek vrnil web shopu www.zelena-gradnja.si brez dostave kupcu ipd.

Če se blago vrača zaradi napake, ki jo ni naredil trgovec, Kupec pokriva vse nastale manipulativne stroške.

REŠEVANJE SPOROV

Trgovec in potrošnik bosta se poskusili na miren način dogovoriti glede vseh eventualnih sporov, v nasprotnem pa na pristojnem Sodišču v Varaždinu.

UGOVOR NA KAKOVOST STORITEV:

V skladu s 8. čl. 2. st. Zakona o zaščiti potrošnikov (NN, št.79/07.-isp., 79/09. i 89/09.-isp.) ugovor na kakovost naših storitev lahko dostavite v pisni obliki na naslov: Zelena gradnja d.o.o., Koprivnička 6b, 42 000 Varaždin ali po e-pošti na naslov: info@zelena-gradnja.si.

ZAŠČTITA AVTORSKIH PRAVIC

Zelena gradnja d.o.o. kot lastnik te spletne strani izrecno prepoveduje vsako uporabo njenih vsebin na način ali za namene, ki kršijo veljavno zakonodajo ali zakonske predpise v Republiki Hrvaški, kot tudi dobre navade. Nepooblaščena in neprijavljena uporaba katere koli vsebine spletne strani, brez pisnega dovoljenja lastnika, se šteje za kršitev avtorskih pravic. Zato si Zelena gradnja d.o.o. pridržuje pravico do zaračunavanja takšne uporabe po lastni oceni ter od sodišča zahteva zaščito svojih pravic in odškodnino brez prejšnjega obvestila.

ODGOVORNOST

Vsi uporabniki spletne strani www.zelena-gradnja.si osebno sprejemajo vsako tveganje glede dostopa in uporabe njenih vsebin, lastnik spletne strani pa ne odgovarja za nobeno posredno ali posredno škodo, ki je nastala ali lahko nastane zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnost uporabe katerega koli dela spletne strani ali omenjenih izdelkov in storitev. Uporabnik / kupec mora upoštevati, da bo vsebino spletne strani uporabljal izključno na lastno odgovornost in za osebno uporabo.

SPREMEMBE

Zelena gradnja d.o.o. si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni vse pogoje, pravila in cene, navedene na spletni strani www.zelena-gradnja.si. Če se iz kakršnega koli razloga ne strinjate s temi spremembami, prosimo za pisen ugovor, da bi preverili zadevo in pravočasno ukrepali.

LASTNIŠTVO

Vse vsebine strani www.zelena-gradnja.si je izključno v lastništvu podjetja Zelena gradnja d.o.o., ki ima enotno pravico do njene uporabe. Za vsako eventualno uporabo strani je najprej treba pisno kontaktirati podjetje.

Zelena gradnja – Naj bo tudi vaš prostor zelen s pomočjo najkakovostnejšega eko gradbeniškega materiala!

X