Parne zapore

AIRSTOP 1500 Parna zapora

Izjemno odporna na trganje- parna zapora za zrakotesne in parotesne ravni pri strešnih in stenskihkonstrukcijah. Ob strokovni montaži preprečuje prodor vodne pare v konstrukcijo tudi pri ekstremnihobremenitvah z vlago.

AIRSTOP VAP Parna zapora

Transparentna in izjemno odporna na trganje – parna ovira in zrakotesna plast iz negorljivega polietilena za stenske, strešne in stropne konstrukcije.

X